Government Officials
Government Officials
My Colleagues
  • Ke Jixin
  • Chen Jin
  • Hu Wei
  • Chen Weiqiang
  • Xu Weihua
  • Ding Digang
  • Luo Jie
  • Liu Pinjun
  • Sun Xudong
Liu Xin Deputy Secretary of the CPC Hangzhou Municipal Committee, Secretary of the Leading Party Members' Group of Hangzhou Municipal Government, Mayor of Hangzhou.