My Colleagues
Government Officials
My Colleagues
  • Ke Jixin
  • Xu Weihua
  • Chen Jin
  • Hu Wei
  • Chen Weiqiang
  • Ding Digang
  • Luo Jie
  • Liu Pinjun
  • Sun Xudong
Luo Jie Member of Leading Party Members' Group & Deputy Mayor of Hangzhou Municipal Government,Deputy Secretary of the Politics and Law Committee of the CPC Hangzhou Municipal Committee,Director & Inspector General of Hangzhou Municipal Public Security Bureau.