My Colleagues
Government Officials
My Colleagues
  • Chen Jin
  • Xu Weihua
  • Chen Weiqiang
  • Ding Digang
  • Luo Jie
  • Sun Xudong
  • Huan Jinyuan
Chen Jin Member of the Standing Committee of CPC Hangzhou Municipal Committee; Member of the Leading Party Members' Group of Hangzhou Municipal Government; First Deputy Mayor of Hangzhou.